Ο ιστότοπος «Κυψέλη» αφορά στα γυναικεία περιοδικά που εκδόθηκαν στον οθωμανικό χώρο στο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Αποτελεί ψηφιακή ερευνητική βάση δεδομένων και ψηφιακό αποθετήριο, ένα ερευνητικό περιβάλλον στο οποίο ερευνητές και ερευνήτριες μπορούν να αναζητήσουν, στα περιεχόμενα των περιοδικών, άρθρα/κείμενα (μεμονωμένα, κατά θεματική ή συγγραφέα), αρθογράφους και τις συνεργασίες τους (συνολικά και κατά περιοδικό), όπως και γενικές πληροφορίες για τα περιοδικά, τις εκδότριες και τους συνεργάτες/τριες των περιοδικών, ενώ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στα ίδια τα έντυπα.

Στην Κυψέλη περιλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν του γυναικείου περιοδικού τύπου που έχει εκδοθεί στον προαναφερόμενο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα:

 

Περιοδικά

 

      Ημερολόγια

1

Κυψέλη (1845)

1

Ημερολόγιον των Κυριών (1888-1889)

2

Ευρυδίκη (1870-1873)

2

Ημερολόγιον Αναμνήσεις (1899-1922)

3

Maarifet (1898)

3

Ημερολόγιον του Αιγαίου (1905-1906)

4

[Η] Βοσπορίς (1899-1906)

4

Μικρασιατικόν Ημερολόγιον (1907-1919)

5

Σπινθήρ (1902)

5

Λεύκωμα ‘Η Ήπειρος’ (1910- 1912)

6

Εφημερίς των Κυριών (1909-1911)

6

Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών ‘Η Λέσβος’ (1912)

Μένει να συμπεριληφθεί και το τρίγλωσσο περιοδικό Η Βασίλισσα του Συρμού/La Reine de la Mode/Moda Melikesi (1873[;]).

Από τα παραπάνω έντυπα, τα περιεχόμενα των περιοδικών με αριθμό 1, 3, 5 και 6, και των ημερολογίων με αρ. 1, 3, 5, 6 έχουν στο σύνολό τους κατηγοριοποιηθεί και εισαχθεί στη βάση, ενώ από τα λοιπά  τα περιεχόμενα μόνον κάποιων ετών: από το περιοδικό Ευρυδίκη έχουν εισαχθεί τα περιεχόμενα του πρώτου έτους κυκλοφορίας, από τη Βοσπορίδα του 1ου, 2ου και 3ου έτους, από το Ημερολόγιο Αναμνήσεις τα έτη 1-3, και από το Μικρασιατικό Ημερολόγιο τα έτη 1-4. Η αποδελτίωση των εντύπων, η κατηγοριοποίηση των περιεχομένων τους και η εισαγωγή τους στη βάση συνεχίζεται.

Η βάση έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την αναζήτηση δεδομένων στο σύνολο των εντύπων, αλλά και κατά έντυπο ή τεύχος, όπως και βάσει θεματικών κατηγοριών, συγγραφέα, τίτλων άρθρων/υλικού κ.λπ. Παρέχει επίσης γενική συνοπτική περιγραφή του κάθε εντύπου, όπως και συνοπτικές βιογραφίες των εκδοτριών (με στόχο να συμπληρωθούν και τα βιογραφικά σημειώματα των συνεργατών/αρθρογράφων). Τα ίδια τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στο αποθετήριο της Κυψέλης, για την άμεση πρόσβαση των ερευνητών/τριών σε αυτά, ενώ για (κάποιους) τόμους των Ημερολογίων υπ. αρ. 2 & 4,  που βρίσκονται σε άλλα ψηφιακά αποθετήρια, παρέχονται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι.  Παρέχονται επίσης πληροφορίες (και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι) για το σύνολο των βιβλιοθηκών/αρχείων, όπου μπορούν να εντοπιστούν αντίτυπα των εντύπων (η πρόσβαση και οι σύνδεσμοι παρατίθενται στην περιγραφή των εντύπων: kypseli> έντυπο>περιγραφή). 

Η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου των εντύπων έγινε με βάση ερευνητικό εργαλείο που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ 3107).  Το εργαλείο αυτό αξιοποιεί τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Το παραγωγικό σύστημα κατηγοριών που διαμορφώθηκε αρχικά, συμπληρώθηκε (αναδιαμορφώθηκε) ως προς τις υποκατηγορίες (επαγωγικό σύστημα υποκατηγοριών) κατά τη διάρκεια της έρευνας/έργου. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της ερευνητικής βάσης δεδομένων Κυψέλη  χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (ερευνητικά προγράμματα μικρού μεγέθους με ΚΑ 3107 & 4682) και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» & «Πολιτισμός Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 & 2015-2016. Συνέχιση και έλεγχος δεδομένων 2016-2017.